Skip to main content

From Pasifika bus drivers to queer dance parties: Communities to Record Tales of Aotearoa New Zealand’s Diverse Communities

Media release: 16 December 2022

Mai i ngā kaihautū pahi Pasifika ki ngā pāti kanikani irakē:  Ka Hopukia e ngā Hapori ngā Kōrero o Ngā Hapori Kanorau o Aotearoa

Ko ngā kōrero ka tīmata i ngā pāti kanikani irakē o ngā tau 1990, he hītori o te tiaki whakatahe i Aotearoa me ngā wheako o ngā kaihautū pahi Pasifika i Ōtepoti ētahi o ngā take ka tūhuratia e ngā kaiwhiwhi i te kaupapa o Ngā Kōrero Tuku Iho, Piki Ake i tēnei tau! Kake Ake! Ngā karāti Kōrero Tuku Iho o Aotearoa.

Ka whakawhiwhi karāti a Ngā Kōrero Tuku Iho Aotearoa i ia tau, ki te tautoko i ngā kaupapa ā-hapori ka hopu i ngā uiui me ngā kōrerorero e pā ana ki tētahi kaupapa rangahau nui o te hītori me te porihanga o Aotearoa.

"Pērā i mua, e whakakanohi ana ngā kaiwhiwhi o ngā karāti o Ngā Kōrero Tuku Iho o Aotearoa i te whānuitanga o ngā kaupapa kanorau ka whakahaumako i te pūnaha ahurea me ō rātou hapori ake," te kī a Glenis Philip-Barbara, Pou Mataaho o Te Hua, Tumu Whakarae Tuarua, Ngā Whakaratonga ki Te Manatū Taonga.

"Ko tā te kōrero tuku iho he whakanikoniko i tō tātou mārama ki tō tātou hītori mā te rokiroki i ngā kupu a te tangata me ōna wheako, tohungatanga hoki. Ka taea te hopu i ngā kōrero tuku iho ahakoa te reo, ka uru te whakapapa, te waiata, te karakia, te takutaku, te waiata, te haka me te inoi.

"E kitea ake ana i roto i ngā kaiwhiwhi o tēnei tau te mana nui o te kōrero tuku iho ki te whiti i ngā wehenga ahurea. I tēnei tau, 14 nga kaupapa ka whiwhi i te $108,540 hei hopu i ngā kōrero tuku iho puta noa i te whānuitanga o ngā hapori me ngā kaupapa, pēnei i ngā uiui ki ngā kaiwhakatangitangi, me ngā kaiwhakaari i runga tiriti, me tētahi rāhui i te 1996 o ngā kaimoana i Karekare, i te Tai Uru o Tāmaki Makaurau.

"E koa ana mātou ki te kite i ngā tono mai i ngā ahurea huhua o Aotearoa, otirā he huhua ngā kaupapa i tautokona, ka tūhura i te ao i Aotearoa mō ngā iwi Koreana, o Whītī Taketake, me te iwi Zomi.

"He harakoakoa te kite i ngā kaupapa rerekē e toru ka hopu i ngā kōrero a ngā kaumātua o te whenua o Ngāti Apa ki te Ra Tō, o Hokianga me Rotorua, otirā he whakarite kia āta tiakina ngā mātauranga taketake e puritia ana e ō tātou pakeke, hei painga mā ngā uri whakatipu.

"Ko tētahi tikanga matua o te pūtea, me pupuri e ngā kaiwhiwhi ngā hopunga ki te pūranga rokiroki, pātaka rānei, kia wātea ai ēnei hopunga ki ngā hapori ā mohoa nei.

"He rawe te kite i ētahi atu momo kaupapa mīharo e rokirokitia ana mā ngā uri whakatipu," te kī a Glenis Philip-Barbara.

Ki te rapu i ētahi atu kōrero mō ngā karāti o Ngā Kōrero Tuku Iho o Aotearoa, tēnā whakapā atu ki [email protected].


Stories ranging from 1990s queer dance parties, a history of abortion care in Aotearoa and the experiences of Pasifika bus drivers in Ōtepoti Dunedin are among the topics which will be explored by recipients of this year’s Ngā Kōrero Tuku Iho, Piki Ake! Kake Ake! New Zealand Oral History grants.

Ngā Kōrero Tuku Iho New Zealand Oral History grants award funding annually to support community-led projects which record interviews and conversations around a topic significant to the study of Aotearoa New Zealand history and society.

“Once again, the recipients of Ngā Kōrero Tuku Iho New Zealand Oral History grants represent a fabulously diverse range of projects that will enrich the cultural system and their respective communities,” said Glenis Philip-Barbara, Pou Mataaho o Te Hua, Deputy Chief Executive, Delivery at Manatū Taonga Ministry for Culture and Heritage.

“Oral history adds rich detail to our understanding of our past by preserving the words of individuals and their experiences and expertise. Oral histories can be recorded in any language, and include whakapapa, waiata, karakia, genealogical recitation, song, dance and prayer.

“The incredible power of oral history to cross cultural divides is evident in this year’s recipients. This year, 14 projects will receive $108,540 to record oral histories across a range of communities and subjects such as interviews with buskers and street performers, and a 1996 rāhui on shellfish at Karekare Beach on Auckland’s West Coast.

“We were pleased to see applications from across the many different cultures that make up Aotearoa, with different funded projects exploring life in New Zealand for Korean, Indigenous Fijian and Zomi people.

“It is also exciting to see three different projects which will capture kōrero with kaumātua from Ngāti Apa ki te Rā Tō whenua, Hokianga and Rotorua, respectively, ensuring that the vital mātauranga held by our elders will be protected for future generations.

“A key condition of the funding is that recipients deposit the resulting recordings in an archival repository or pātaka to ensure that these recordings are available to communities into the future. It’s great to see another fascinating range of topics preserved for our future generations,” said Glenis Philip-Barbara.

To find out more about Ngā Kōrero Tuku Iho New Zealand Oral History grants, get in touch at [email protected].


Mai i ngā kaihautū pahi Pasifika ki ngā pāti kanikani irakē:  Ka Hopukia e ngā Hapori ngā Kōrero o Ngā Hapori Kanorau o Aotearoa

 1. Dr Margaret Pack, māngai o APGANZ (Abortion Providers Group Aotearoa New Zealand). A History of Abortion Care in Aotearoa New Zealand.
  • Ko tā tēnei kaupapa e whai nei, ko te hopu i ngā kōrero tuku iho o tētahi rōpū ngaio i mahi i Aotearoa ki te whakarato i ngā whakatahe haumaru, whakature hoki, ahakoa wheako ai rātou i te kiriweti me te whakatoihara. $8,800. Kei Tāmaki Makaurau.
 2. Joonseob Yi. Korean Diaspora in New Zealand.
  • Ngā kōrero tuku iho o ngā wheako o te hunga i noho ki Aotearoa, me te hanga i te hapori Koreana tuatahi, i muri i te whakahoutanga o te ture manene i te 1987. Ko ētahi o ngā hopukanga ka noho ki te reo Koreana. $8,659. Kei Tāmaki Makaurau.
 3. Dr Te Manaaroha Rollo, Tōku reo o Hokianga e kore e mimiti.
  • E whai nei tēnei kaupapa ki te hopu i ngā kaumātua/kuia/kaiārahi 10 e matatau ana ki te reo o Hokianga. $10,000. Te Tai Tokerau.
 4. Liwei Fang, When Erhu meets Puoro.
  • Ko tā tēnei kaupapa auaha he hopu i ngā tikanga auaha a te kaiwhakatangi taonga puoro a James Webster rāua ko Liwei Fang, kaiwhakatangitangi Erhu (taonga puoro Hainamana taketake). He tūhuratanga o ngā ahurea e rua, otirā ka uru te waihanga taonga puoro hei wāhanga o te tukanga. $7,581.79. Kei Waikato.
 5. Caren Wilton, Hopelessly devoted: the queer dance parties of the 1990s.
  • He kaupapa e hopu ana i ngā kōrero tuku iho o te hunga i whai wāhi ki ngā pāti kanikani LGBTQI+ me aua momo kaupapa i tū puta noa i Aotearoa. $10,000. Kei Wairarapa.
 6. Sue Gee rāua ko Kim Conway, Wai Karekare – Bay of the Boisterous Seas.
  • He kaupapa e aro ana ki te rāhui i runga i te mahi mātaitai i Karekare, i te Tai Uru o Tāmaki Makaurau i te 1996. $8,000. Kei Te Tai Uru o Tāmaki Makaurau.
 7. Lynette Townsend, The New Zealand Busker.
  • He kohinga o ngā kōrero tuku iho ka whakahaeretia me ngā kaiwhakatangitangi me ngā kaiwhakaari runga tiriti, hei whakaata noa i te kanorautanga o ngā wheako. $3,450. Kei Te Whanganui-a-Tara.
 8. Prue Langbein, Seven by Eighteen – Voices of New Zealand children.
  • He uiui kōrero tuku iho e whai ana i ētahi atu kohinga uiui i ngā tamariki tokowhitu i uiuia tuatahitia i te 2012. Kua tekau mā waru ngā tau o ēnei tamariki ināianei. $8,959. Kei Te Whanganui-a-Tara.
 9. Dan Kerins on behalf of Kaikoura Board Riders Club, Surfing History Series.
  • Ka kapohia e tēnei kaupapa ētahi kōrero mai i ngā tāngata tuatahi ki te reti ngaru i roto i te hapori. $6,000. Kei Kaikōura.
 10. Dennis Maang, Oral History of Zomi settlement in New Zealand.
  • Ka tā ēnei kōrero tuku iho he hopu i ngā wheako o te iwi Zomi o Myanmar, kua noho ki Aotearoa hei rerenga. $6,230. Kei Te Whanganui-a-Tara.
 11. Elisapeci Samanunu Waqanivala, Nanumi Viti Memories of Fiji: Indigenous Fijian Diaspora in Aotearoa New Zealand.
  • Ka ruku hōhonu te Tumu Kōrero Whītiana Taketake a Elisapeci ki ngā ao o ngā Whītiana Taketake e noho ana ki Aotearoa, ki te tūhura i ngā pātai reo, ahurea hoki. $8,401. Kei Te Whanganui-a-Tara.
 12. Rowena Smith, Ngā Ararau a Apa.
  • Ko te tikanga o tēnei kaupapa ko te hopu i ngā kōrero a ngā mema o te iwi, e aro tuatahi ana ki ngā kaumātua, kia rangona ai ā rātou kōrero toi whenua puta noa i te whenua o Ngāti Apa ki te Rā Tō. $10,000. Kei Te Waiharakeke.
 13. Amie Taua, Boats to Buses: Pasifika Navigators of the Ōtepoti Bus Routes.
  • He kohi i ngā kōrero tuku iho o ngā kaihautū pahi Hāmoa, Tonga, Kuki Airani hoki o Ōtepoti. $7,859. Kei Ōtepoti.
 14. Arapine K Walker, mā Te Tini o Tuiti Trust, Te Tini o Tuiti – He Pātaka Kōrero.
  • Ka whāia e tēnei kaupapa ētahi huinga uiui kōrero tuku iho hōhonu me ētahi kaumātua tokorua, e aro ana ki te whakapapa, te reo Māori, te taiao, me te mātauranga Māori. $4,600. Kei Rotorua.

2022 Ngā Kōrero Tuku Iho New Zealand Oral History grant recipients

 1. Dr Margaret Pack on behalf of APGANZ (Abortion Providers Group Aotearoa New Zealand). A History of Abortion Care in Aotearoa New Zealand.
  • This project seeks to record the oral histories of a group of professionals who have worked in Aotearoa New Zealand to provide safe legal abortions, often while experiencing prejudice and discrimination. $8,800. Auckland based.
 2. Joonseob Yi. Korean Diaspora in New Zealand.
  • Oral Histories of life experiences of people who settled in Aotearoa and formed the early Korean community after the change of immigration law in 1987. Some recordings will be in Korean language. $8,659. Auckland based.
 3. Dr Te Manaaroha Rollo, Tōku reo o Hokianga e kore e mimiti (My language of Hokianga will never perish).
  • This project seeks to record 10 kaumatua/kuia/leaders who are still fluent in the language of Hokianga. $10,000. Te Tai Tokerau, Northland.
 4. Liwei Fang, When Erhu meets Puoro.
  • This innovative project will document the creative practices of taonga puoro player James Webster and Erhu (Chinese traditional instrument) musician Liwei Fang. An exploration of two cultures, it will include instrument making as part of the process. $7,581.79. Waikato based.
 5. Caren Wilton, Hopelessly devoted: the queer dance parties of the 1990s.
  • A project recording oral history with people involved in the annual LGBTQI+ dance parties and associated events held across Aotearoa. $10,000. Wairarapa based.
 6. Sue Gee and Kim Conway, Wai Karekare – Bay of the Boisterous Seas.
  • A project focusing on a rāhui on taking shellfish enacted at Karekare Beach on the West Coast of Auckland in 1996. $8,000. West Coast Auckland based.
 7. Lynette Townsend, The New Zealand Busker.
  • A collection of oral histories to be undertaken with buskers and street performers to reflex a diverse mix of experiences. $3,450. Wellington based project.
 8. Prue Langbein, Seven by Eighteen – Voices of New Zealand children.
  • Oral history interviews following up two other series with the same seven children first recorded in 2012. These children are now eighteen years old. $8,959. Wellington based project.
 9. Dan Kerins on behalf of Kaikoura Board Riders Club, Surfing History Series.
  • This project will capture some of the stories from the pioneers of surfing in the community.  $6,000. Kaikoura based project.
 10. Dennis Maang, Oral History of Zomi settlement in New Zealand.
  • These oral histories will record the experience of Zomi people of Myanmar who have settled in New Zealand as refugees. $6,230. Wellington based project.
 11. Elisapeci Samanunu Waqanivala, Nanumi Viti Memories of Fiji: Indigenous Fijian Diaspora in Aotearoa New Zealand.
  • Indigenous Fijian Oral Historian Elisapeci will take a ‘deep-dive’ into the lives of indigenous Fijians residing in Aotearoa New Zealand to explore language and cultural questions. $8,401. Wellington based project.
 12. Rowena Smith, Ngā Ararau a Apa.
  • The intention of this project is to record the kōrero of iwi members, initially focusing on kaumātua to hear their narratives of place throughout Ngāti Apa ki te Rā Tō whenua. $10,000. Blenheim based.
 13. Amie Taua, Boats to Buses: Pasifika Navigators of the Ōtepoti Bus Routes.
  • Collecting oral histories of Samoan, Tonga and Cook Island (and maybe other Pacific) bus drivers in Dunedin. $7,859. Ōtepoti Dunedin based.
 14. Arapine K Walker on behalf of Te Tini o Tuiti Trust, Te Tini o Tuiti – He Pātaka Kōrero.
  • This project will undertake a series of in-depth oral histories with two kaumātua focusing on whakapapa, te reo Māori, te taiao and mātauranga Māori. $4,600. Rotorua based.

Updated on 27th January 2023