Skip to main content

Te Ara Taonga

Ko tēnei ipurangi mō ngā iwi ki te whakapā ki te rapu i ngā tari tautoko ana i te kaupapa tiaki taonga. Kāore ngā pārongo o ēnei ipurangi e whakaatu i ngā mea katoa o ngā tari, ka whakahau mātou ki a koe ki te whakapā atu ki ngā tari kia mōhio ki ngā pārongo tika ana hāngai ana ki tō iwi.

Click here to view the English version.

Mō mātou

Tirohia te āhua o ngā tari kāwana (kaupapa ahurea) o mātou mahi, e pēhea mātou e mahi ngātahi ana, ka tuku karere ki a wai, me pēhea tāua e mahi tahi te wā o te tukanga o te whakataunga, a muri ake nei hoki.

He taonga tuku iho

Ka whai wāhi te iwi ki te whakaputa kōrero kia kōrerotia ngā taonga tuku iho o tūāuriuri whāioio ā iwi, ā motu huri noa i te ao.

Tūhonohono

Tūhonotia ia iwi me ōna taonga – rapua i roto i ngā tari, whakapakari te whanaungatanga kia tūhura ai te iwi i ngā kura puipuiaki o nehe.

Tiaki taonga

Te raupī te rauhī kia haumaru ai ngā taonga, mā ngā tari kāwana e kumanu, e rokiroki, ngā taonga e tiaki kia tāwharautia: ahakoa kei te iwi e mau ana, kei te whānau, kei te hapū te Karauna rāneirānei.

Te Mātauranga me te akoranga

E āhei ana ki te ako, mā ngā tari e tautoko kia ākona ai ngā iwi i te mahi tiaki taonga, ki te tohatoha hoki i te mātauranga. Tae atu ki ngā huihuinga whakawhiti kōrero whakaputa whakaaro, te hanga whare taonga, te whai mahi te whai hoki i te ara whakawhiwhi tohu.

Pūtea tautoko

Ka taea nei e koe ki te tono, ki te taupatupatu mō ngā pūtea e wātea ana ki te tautoko i o kaupapa mahi.

Hanga mahere

Hoahoaina ngā kaupapa ahurea, tiaki taonga hoki. Whai taputapu hei āwhina atu ki te waihanga mahere me ōna whānuitanga, te uaratanga, te whakaraupapa i ngā mahi i runga i te tika, me pēhea hoki e whakahaerehia te maha o ngā mahi.


Updated on 22nd September 2017