Skip to main content

Te Ara Taonga

Ko tēnei ipurangi mō ngā iwi ki te whakapā ki te rapu i ngā tari tautoko ana i te kaupapa tiaki taonga. Kāore ngā pārongo o ēnei ipurangi e whakaatu i ngā mea katoa o ngā tari, ka whakahau mātou ki a koe ki te whakapā atu ki ngā tari kia mōhio ki ngā pārongo tika ana hāngai ana ki tō iwi.

View this content in English.

Mō mātou

Tirohia te āhua o ngā tari kāwana (kaupapa ahurea) o mātou mahi, e pēhea mātou e mahi ngātahi ana, ka tuku karere ki a wai, me pēhea tāua e mahi tahi te wā o te tukanga o te whakataunga, a muri ake nei hoki.

He taonga tuku iho

Ka whai wāhi te iwi ki te whakaputa kōrero kia kōrerotia ngā taonga tuku iho o tūāuriuri whāioio ā iwi, ā motu huri noa i te ao.

Tūhonohono

Tūhonotia ia iwi me ōna taonga – rapua i roto i ngā tari, whakapakari te whanaungatanga kia tūhura ai te iwi i ngā kura puipuiaki o nehe.

Tiaki taonga

Te raupī te rauhī kia haumaru ai ngā taonga, mā ngā tari kāwana e kumanu, e rokiroki, ngā taonga e tiaki kia tāwharautia: ahakoa kei te iwi e mau ana, kei te whānau, kei te hapū te Karauna rāneirānei.

Te Mātauranga me te akoranga

E āhei ana ki te ako, mā ngā tari e tautoko kia ākona ai ngā iwi i te mahi tiaki taonga, ki te tohatoha hoki i te mātauranga. Tae atu ki ngā huihuinga whakawhiti kōrero whakaputa whakaaro, te hanga whare taonga, te whai mahi te whai hoki i te ara whakawhiwhi tohu.

Pūtea tautoko

Ka taea nei e koe ki te tono, ki te taupatupatu mō ngā pūtea e wātea ana ki te tautoko i o kaupapa mahi.

Hanga mahere

Hoahoaina ngā kaupapa ahurea, tiaki taonga hoki. Whai taputapu hei āwhina atu ki te waihanga mahere me ōna whānuitanga, te uaratanga, te whakaraupapa i ngā mahi i runga i te tika, me pēhea hoki e whakahaerehia te maha o ngā mahi.


Updated on 14th March 2023