Skip to main content

Translations into Te Reo

Translations into Te Reo – December 2020

E kui mā, e koro mā, koutou i eke ki ngā taumata rau i te wā ki a koutou, ka nui rā te mihi o te ngākau i ngā huarahi maha i parā mai e koutou, e whai painga ai ngā reanga o muri i a koutou. Kua ngaro koutou i te tirohanga kanohi, engari ko ngā hua o ā koutou pukumahi, e kitea tonuhia ana, e rangona tonuhia ana, me te aha, e whāia ana ō koutou tapuwae e te tokomaha. Tīraha mai rā koutou ki te ao wairua, waiho mai mā te hunga ora e whai tonu ngā mahi i whāia e koutou, tihē mauri ora.

In December 2020 the Dictionary of New Zealand Biography released te reo Māori translations of 15 entries originally published in English:

 • Biggs, Bruce Grandison; Ngāti Maniapoto; ethnographer, linguist, champion of te reo Māori; written by Andrew Pawley, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Harris, Witarina Te Miriarangi; Ngāti Whakaue; film actor, te ao Māori advocate; written by Emma Jean Kelly, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Hayward, Ramai Rongomaitara; Ngāti Kahungunu, photographer, actor, director; written by Deborah Shepard, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Hotere, Hone Papita Raukura (Ralph); Te Aupōuri; artist; written by Megan Tamati-Quennell, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Morrison, Howard Leslie; Te Arawa; singer, entertainer, community leader; written by Chris Bourke, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Rata, Matiu Waitai; Ngāti Kurī, Te Aupōuri, Ngāti Whātua; politician, union leader; written by Tiopira McDowell, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Rehu-Murchie, Erihapeti; Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe, Waitaha, Ngāti Raukawa; researcher, health, human rights and environmental campaigner; written by Kirsty Dunn, translated into te reo Māori by Charisma Rangipunga
 • Rickard, Tuaiwa Hautai Kereopa (Eva); Ngāti Koata, Ngāti Toa, Tainui, Taranaki woman of mana, community leader; written by Angeline Greensill and Hineitimoana Greensill, translated into te reo Māori by Sean Ellison
 • Rupe, Carmen Tione; Ngāti Maniapoto, Ngāti Hauā, Ngāti Heke-a-Wai; drag queen entertainer, sex worker, entrepreneur, LGBTIQ+ icon; written by Lynette Townsend, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Sturm, Jacqueline Cecilia; Taranaki, Te Whakatōhea; short-story writer and poet; written by Paul Millar, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Szászy, Miraka; Ngāti Kurī, Te Aupōuri, Te Rarawa woman of mana, educator, leader; written by Melissa Matutina Williams, translated into te reo Māori by Simon Petricevich and Te Haumihiata Mason
 • Te Atairangikaahu Korokī Te Rata Mahuta Tāwhiao Pōtatau Te Wherowhero; Ngāti Mahuta, Ngāti Apakura, Ngāti Maniapoto; Māori queen; written by Rahui Papa and Paul Meredith, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Tirikatene-Sullivan, Tini Whetu Marama; Ngāi Tahu, Ngāti Kahungunu; politician, fashion icon, wahine toa; written by Helen Brown, translated into te reo Māori by Charisma Rangipunga and Hēni Jacob
 • Tūwhare, Hone; Ngāpuhi; boilermaker, poet; written by Janet Hunt, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason
 • Wark, Elizabeth Cecilia (Betty); Ngāpuhi; community worker; written by Helene Connor, translated into te reo Māori by Te Haumihiata Mason

Producing content related to Māori in both te reo Māori and English has been central to the Dictionary project since the first print volume was published 30 years ago this year. The five English-language print volumes produced between 1990 and 2000 were accompanied by volumes featuring the 500 entries relating to Māori subjects in te reo Māori, produced by an in-house translation team lead by Māori editor Tairongo Amoamo.

When the Dictionary was first released online in 2001, users could toggle between te reo Māori and English versions of the entries for the first time. The Dictionary became part of Te Ara the Encyclopedia of New Zealand in 2010; collectively, the Dictionary and Te Ara constitute the largest body of te reo Māori content online and remain a key reference work for te reo users and learners.

The new translations cover the Māori entries published since the Dictionary became a purely digital product, and were made by Sean Ellison, Te Haumihiata Mason, Hēni Jacob, Charisma Rangipunga and Simon Petricevich, in some cases utilising iwi dialects and orthographic conventions. The rich contribution of our translators is now acknowledged on each biography page alongside the names of the entries’ authors.

The English-language versions of the older entries were produced without macrons and utilising certain orthographic conventions which are now out of date. We have modernised the English versions of all the Māori entries, and are gradually working our way through the non-Māori entries. We are also adding inline links and updating the source and reading lists.


Updated on 2nd September 2021