Skip to main content

Kei te whanake anō te Kāwanatanga i mahi tautoko i te tiakanga o te mātauranga Māori

Ministers’ release: 26 July 2022

Beehive media release.

Kei te whanake tonu te Kāwanatanga i ngā mahi tautoko i te iwi Māori ki te tiaki i ngā mātauranga Māori e noho mōrearea nei, kia whakahaumarutia ngā mātauranga taketake i ngā pānga o te mate korona.

“Kei te whakatakotoria haerehia te tūāpapa tiaki i te mātauranga Māori me tōna hiranga ki te ahurea me te rauoranga o te Māori, me Aotearoa hoki,” te kī a te Minita Manatū Taonga, a Carmel Sepuloni.

“E pōnānā ana kia tiakina ngā mātauranga Māori motuhake, mā te mahi tahi me ngā kaumatua, tohunga, pūkenga me ngā kaipupuri i ngā mātauranga kia pūmau te oranga tonutanga mō ngā reanga tuku iho,” te kī a Carmel Sepuloni.

“He motuhake te hōtaka Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku i te whānui o tāna tautoko i ngā tini hinonga, me te torowhānui ki ngā wāhi toi maha kia tiakina te mātauranga Māori.

I rewa tuatahi te hōtaka Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku, me te $20 miriona i hua mai ai i te Tahua 2020 mō ngā hinonga 18 e aro atu ana ki te oranga tonutanga o te mātauranga Māori i ngā toi, te ahurea me ngā taonga tuku iho. Ko ngā wānanga, ngā hōtaka whakangungu me ngā hinonga e whakawātea ai te aheinga ki te mātauranga me ngā taonga i ngā kohinga taonga o te motu.

“He hinonga moroki te nuinga o ngā mahi, ā, ko te whakangao i te $4.5 Miriona hei utu i te tino hiahia kia tautokona te hapori Māori ki te tuku tonu i te mātauranga ki ngā reanga heke iho, tētahi wāhi kāore i te tino tautokohia e ngā tahua pūtea. Mā ngā umanga whakahaere te tahua pūtea nei, ngā mahi e kawe tonu.”

“He nui noa atu ngā tono i tērā o te tahua tononga pūtea nei, ā, he tohu tēnei o ngā tini hinonga kua rewa me hiahia whai tautoko kia tāmata te mātauranga me ngā taonga huri noa i Aotearoa. E harikoa ana mātou ki te rato tautoko mō tētahi tau anō,” te kī a Carmel Sepuloni.

“Ko tētahi wāhanga matua o te tahua e aro ana ki ngā hinonga e tautoko ana i ngā kaupapa i rung ai ngā marae e tiakina ana, e tāmatatia ana te mātauranga me ngā taonga i ngā marae puta noa i Aotearoa.”

Ko te tiakanga me te rauoratanga o ngā mātauranga e tautokona ana ki ngā tahua pūtea ka tukuna atu ki a Te Papa, Ngā Taonga Sound & Vision me Pouhere Taonga kia mahi tahi me ngā hapori mā ngā wānanga, tauira mahi, me te whakamatihiko i ngā taonga oro mōrearea kua rīkoatahia.

“Ka kōkirihia tonuhia ngā hinonga nō ngā tau e rua me te mahi ngātahi ki ngā tohunga, ngā ringa toi, ngā whānau, ngā hapū, me ngā iwi huri noa i te motu.”

Ko te whakangao hou nei e miramira ana i te takohanga a te Kāwanatanga hei hoa haere me te iwi Māori ki te tiaki, whakaatu me te whakaarotau i ngā mātauranga i ngā Toi, ahurea me ngā taonga tuku iho i Manatū Taonga. He whakaahuatanga hoki tēnei o te hiahia kia arupū ki te uaratanga me te hiranga kia kanorau ngā wāhi toi,” tā Carmel Sepuloni.


Updated on 27th July 2022