Skip to main content

He Hononga Tangata, He Hononga Tīpuna: Awakairangi Waka Relocation

He hononga Tiriti – E mihi ana ki ngā rangatira o Te Āti Awa, Muaūpoko, Rangitāne, Ngāti Wai o Ngāti Tama, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa me Ngāti Toa i arahi i ngā āhuatanga hei whakatau i te Awakairangi Waka.

In March this year, alongside six lower North Island iwi, Manatū Taonga was privileged to help facilitate the return of a centuries-old waka hull to Te Awakairangi following the completion of its conservation treatment in Te Whanganui-a-Tara.

This waka was discovered in 2006 when it was revealed during a water pumping station project in the riverbed, and a long process of conservation was begun.

Watch the journey of this taonga tūturu below.

Subtitles are available in te reo Pākehā or te reo Māori. Head to settings to change switch between languages.


Updated on 8th August 2022