Skip to main content

Annual Report 2016

Read the full report as a pdf file or as a word document.

Contents

Chief Executive’s report – Tā te Tumuaki rīpoata

About the cultural sector – Ko te rāngai toi, ahurea, taonga

Outcomes Framework

Non-financial performance – Te Whakatutukitanga hāunga te tahua

Performance against the cultural sector priorities - Te whakatairite o te whakahaere me ngā whāinga nui o te rāngai

Culture sector priorities – Ngā whāinga nui o te rāngai toi, ahurea, taonga

Fostering inclusive New Zealand identity – Te whāngai o tō Aotearoa Tuakiri Whakawhāiti

Supporting Māori cultural aspirations – Te tautoko o ngā hiahia ahurea a Māori

Front-footing transformative technology– Te ārahi haere o ngā hangarau whakahou

Improving cultural asset sustainability– Te whakanui ake o te toitū o ngā rawa rāngai

Measuring and maximising public value– Te aromātai me te whakanui ake o te uara tūmatanui

Service performance – Ngā Whakatutukitanga mahi

Statement of Service Performance

Policy Advice, Monitoring of Funded Agencies and Ministerial Servicing

Heritage Services

Cultural Diplomacy International Programme

First World War Centenary

Purchase Advice and Monitoring of Sport and Recreation Crown Entities

Effective and efficient delivery of our services – Te whakahaere tika I ā mātou ratonga

Financial statements – Ngā Tuhinga tahua

Statement of responsibility

Statement of comprehensive revenue and expense

Statement of financial position

Statement of changes in equity

Statement of cash flows

Statement of commitments

Statement of contingent liabilities and contingent assets

Notes to the financial statements

Non-departmental statements and schedules

Schedule of non-departmental revenue

Schedule of non-departmental expenses

Schedule of non-departmental assets

Schedule of non-departmental liabilities

Schedule of non-departmental contingent liabilities and contingent assets

Schedule of non-departmental commitments

Statement of trust monies

Notes to the non-departmental schedules and statements

Statement of departmental expenses and capital expenditure against appropriations

Details of departmental multi-year appropriation

Statement of departmental unappropriated expenditure and capital expenditure

Statement of departmental capital injections

Statement of non-departmental expenditure and capital expenditure against appropriations

Details of non-departmental multi-year appropriations

Statement of non-departmental unappropriated expenditure and capital expenditure

Independent Auditor’s ReportUpdated on 16th March 2017